Torok-csakra - Vishuddha, mûködése

ÖnmegvalósításEzoterikaSzerelemHoroszkópFejlődésTerápiaÉletvitel

Torok-csakra - Vishuddha, mûködése

Hirdetés:

Torokcsakra harmonikus mûködése

Ha a torok-csakránk tökéletesen nyitott, akkor félelem nélkül, õszintén fejezzük ki érzéseinket, gondolatainkat és belsõ ismereteinket. Képesek vagyunk ugyanúgy kimutatni gyengeségeinket, mint a pozitív tulajdonságainkat. Önmagunk és mások iránti õszinteségünk magatartásunkban is megmutatkozik.

Képesek leszünk arra, hogy kreatív módon fejezzük ki magunkat. Ha szükséges, hallgatni is tudunk, és képesek vagyunk megértéssel és szeretettel végighallgatni másokat. Beszédünk fantáziadússá, de ugyanakkor világossá is válik és a legtökéletesebb módon fejezi ki gondolatainkat, melyeknek célja: a vágyaink beteljesítése. Hangunk hitelesen cseng. A nehézségek és az ellenállások ellenére hûek maradunk önmagunkhoz, és tudunk nemet mondani, amikor azt tartjuk a leghelyesebbnek. Nem hagyjuk, hogy döntéseinkben mások véleménye befolyásoljon bennünket, függetlenek és szabadok vagyunk. Pártatlanságunk és belsõ nyitottságunk érzékennyé tesz bennünket a "finomfizikai" dimenziók valóságának megértésére. A belsõ hangjaink sugallják nekünk azokat az információkat, amelyek irányítják életutunkat, és feltétlen bizalommal hagyatkozunk rájuk.

Rájövünk arra, hogy a teremtett világban minden jelenség egy üzenet hordozója. Saját életükrõl mesélnek nekünk, a kozmikus játékban betöltött szerepükrõl, a halálról, a teljességrõl, a fényrõl. Közvetlen kommunikációs kapcsolatba kerülhetünk más világok lényeivel, s a tõlük kapott ismereteket továbbadhatjuk embertársainknak anélkül, hogy félnünk kellene az elõítéleteiktõl. Kreatív önkifejezésünk tudást, igazságot és tehetséget sugároz. Belsõ függetlenségünk és az egész lényünk szabad önkifejezõdése örömmel és a tökéletesség érzésével tölt el bennünket.

Torokcsakra diszharmonikus mûködése

Ha a torok-csakra energiái elzáródtak, a "fej" és a "test" nem értik meg egymást. Ez kétféleképpen jelentkezhet. Nehezen értjük meg érzéseinket, elfojtott érzéseinket pedig gyakran meggondolatlan cselekedetek formájában mutatjuk ki. De az is elõfordulhat, hogy annyira leragadunk az "intellektus" és a "ráció" szintjén, hogy megtagadjuk az érzelemvilágunk létjogosultságát és bölcs szavát, csak azokat az érzelmeket engedjük magunkhoz, amelyek átjutottak önértékelésünk szûrõjén és nem ütköztek embertársaink ítéleteibe.

A tudat alatti bûntudat és félelemérzet megakadályoz minket abban, hogy olyannak mutassuk és lássuk magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk, valamint abban, hogy gondolatainkat, érzéseinket és vágyainkat õszintén kimutassuk. Ehelyett megpróbáljuk szavak és gesztusok mögé rejteni õket és eltitkolni igazi lényünket. Beszédünk vagy durva és bárdolatlan, vagy kimért és tárgyilagos. Gyakori a dadogás is. Túl hangosan beszélünk, szavainknak nincs igazi tartalma.

Nem engedjük meg magunknak a gyengeséget, ellenkezõleg, mindenáron erõsnek akarunk mutatkozni. Nyomás alatt vagyunk, s így állítunk fel magunknak követelményeket. Megtörténhet, hogy az élet feladatai egyszer csak túlságosan is ránehezednek a vállunkra. Ilyenkor még jobban összeszedjük magunkat, s mindent elkövetünk, hogy a terhelésektõl minél jobban megvédjük magunkat. Azokra az emberekre, akiknél az ötödik csakra diszharmonikusan mûködik, az jellemzõ, hogy jó beszéd és kifejezéskészségüket felhasználják mások manipulálására, vagy szünet nélküli szóáradatukkal magukra akarják vonni a figyelmet. Azok, akiknek a torok-csakrájában az energiák megrekednek, képtelenek eljutni a lét "finomfizikai" dimenziójába, mert hiányzik belõlük a nyitottság, a belsõ tér és a függetlenség, ezek viszont nélkülözhetetlenek e dimenzió megismeréséhez.

Ugyanakkor elõfordulhat, hogy mély, belsõ ismeretek birtokában vagyunk, de mivel félünk a többiek véleményétõl s rettegünk az elszigeteltségtõl, nem adjuk át ezeket. De mégsem rejthetjük el õket, mert spontán módon is kitörnek belõlünk versek, képek és hasonló alkotások formájában. Bár nem szívesen beszélünk róluk vagy mutatjuk meg õket másoknak. A spirituális energiák azonban megrekedhetnek a "fejünkben" is. Alakító erejük ezek után csak nagyon nehezen juthat el érzelmeinkhez, mivel az alsó csakrák energiái nem adják át a felsõ csakráknak a szükséges erõt és stabilitást, amelyek pedig nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy felélesszük életünkben a belsõ szellemiséget.

Torokcsakra Csökkentett mûködése

Az ötödik csakra csökkentett mûködése esetén is nehezen tudjuk kifejezni magunkat, nem könnyen tárulkozunk fel mások elõtt. Ilyenkor teljesen visszafogottak, gyámoltalanok, félénkek, visszahúzódóak vagyunk, vagy csak életünk felszínes, jelentéktelen dolgairól mesélünk másoknak. Ám ha valami lényegeset, egy mélyrõl jövõ gondolatot, érzést akarunk elmondani, hirtelen úgy érezzük, gombóc van a torkunkban, hangunk elcsuklik. Ilyenkor gyakrabban jelentkezik a dadogás, mint a diszharmonikus mûködés esetén. Bizonytalannak érezzük magunkat másokkal szemben és félünk attól, milyen véleményt formálnak rólunk mások. Szeretnénk megfelelni az elvárásaiknak és gyakran fogalmunk sincs arról, hogy mit is akarunk.

Érzéketlenekké válunk lelkünk üzenetei iránt, s nem bízunk az intuíciónkban. Ha az életünk során az ötödik csakra nem fejlõdik ki teljesen, szervezetünkben merevgörcs is felléphet. Az önmagunk által szabott keretek, amelyek között életünk zajlik és lehetõségeink rejlenek, igen szûkek, s ezért csak a külvilágot tekintjük az egyetlen valóságnak.

Forrás: Shalila Sharamon, Rejtett energiák, Édesvíz, 1997

Torok-csakra - Vishuddha, mûködése kapcsolódó oldalak:
Csakrak © Aura © Szeretettel © Magam © Ezoteria © Ezoterika © Terapia ©
Rebirthing * Gestalt * Családfelállítás * Rendszerállítás * Erõszakmentes kommunikáció
Affection
SZERETET
SPIRITUÁLIS
EZOTERIKUS
JÓSLÁS, TAROT
HOROSZKÓP
ÖNMEGVALÓSÍTÁS
ÉLETMÓD
TÁPLÁLKOZÁS
GURUK, MESTEREK
PLUSZ EZO

Utolsó látogatókYrisz hirdetés
Rebirthing
Gestalt
EMK
Családfelállítás

Harmónia fejlődés hirdetés
Aktuális programok
Mentálhigiéné
Rogers-i megközelítés
EMK.
Önérvényesítés
Mediáció
Colon-hydro
Légzés

Villanyszerelő hirdetés
Villanyszerelés Bp.
Szeretet ©  2007-2014Weboldal hozzáadás © Add To Net 2011-2014 Tudatosság - Ingatlan - Életmód - Web Katalógus - Támogatás: Önmegvalósítás, Harmónia fejlődés